Menù veloce: Ricerca nel sito - Menu di navigazione - Vai al contenuto

CAMBIA LINGUA
bandiera italiana
bandiera friulana
bandiera inglese
bandiera cinese
bandiera cinese
bandiera tedesca
bandiera russa

Kdo smo

Konzorcij za Razvoj Goriškega Univerzitetnega Pola so ustanovile Goriška Pokrajina, Goriška Občina in Goriška Trgovinska zbornica v podporo rasti univerzitetnega študija in znanstvenega raziskovanja v goriški pokrajini. Naloga Konzorcija je z ustrezno organizacijo sredstev podpirati deželni Univerzi, tako tržaško kot videmsko, ki sta prisotni na goriškem ozemlju.

 
immagine della sede
Konzorcij še posebno zasleduje naslednje cilje:

Ustvariti ustrezne pogoje za razvoj diplomskih univerzitetnih tečajev in univerzitetnih diplom, šol za specializacijo, raziskovalnih in študijskih središč ter izpopolnjevalnih tečajev,  predvsem z določitvijo in dobavljanjem prostorov, sredstev in dobrin, ki so potrebni za začetek, razvoj in rast njihovih dejavnosti;

Poskrbeti, tudi v dogovoru z Zavodi za višji študij in Raziskovalnimi ustanovami, tako tujimi kot državnimi, za izučevanje, delovanje in upravljanje tečajev, seminarjev, delavnic, raziskovalnih središč in inštitutov različne stopnje in ter šol, ki so usmerjene v specializacijo;

Promocija in financiranje raziskovalnih programov, ki naj se odvijajo na območju goriške pokrajine, tudi v sodelovanju s Središči, Delavnicami, Oddelki Tržaške in Videmske Univerze oz. morebiti drugih Univerz in Raziskovalnih središč;  

Promocija in ustvarjanje pogojev za univerzitetne in parauniverzitetne službe, ki naj delujejo integrirano s službami v korist skupnosti, vključno z upravljanjem Študentskih domov, stanovanj za študente in raznimi drugimi službami;

Dodeljevanje prispevkov za uresničitev in razvoj tečajev tistim Univerzam, ki na območju Posočja ustanovijo diplomske in univerzitetne tečaje, dodeljevanje v uporabo sredstev in nepremičnin, ki jih Konzorcij ima na razpolago oziroma si jih lahko priskrbi;

Priprava in podpora tistim pobudam, ki pripomorejo k boljši podobi goriškega Univerzitetnega pola in k ovrednotenju njegove prisotnosti v akademskem okolju;

Organizacijska in finančna pomoč  za kvalificirane pobude, ki so usmerjene v izmenjavo izkušenj med Univerzitetnim polom v Gorici in drugimi državnimi in tujimi Univerzami in Institucijami;

Udejanjanje katerekoli druge pobude, ki lahko pripomore k poznavanju sveta univerze v goriški pokrajini;

Spodbujanje in kakorkoli olajševanje integracije med dejavnostmi Univerzitetnega goriškega Pola in gospodarskega, družbenega in šolskega sistema na teritoriju, nenazadnje tudi s svetovanjem in informiranjem;

Spodbujanje in podpora vključevanju družbenih, kulturnih, gospodarskih dejavnikov iz Dežele, v sodelovanju z Univerzama, v projekte in programe Evropske Unije, tudi z objavo znanstvenih besedil in eksperimentalnih dejavnosti, ki so značilne za družbeno in kulturno stvarnost goriške Pokrajine;

Spodbujanje visokokvalificiranih in specializiranih izobraževalnih post-univerzitentih tečajev, še posebno tistih v zvezi s profesionalnimi sektorji v povezavi s posoško stvarnostjo in potencialom, z namenom da se okrepi le-teh poslanstvo in posebnosti.

V ta namen je Konzorciju poverjena vloga osrednjega pomena pri načrtovanju vseh univerzitetnih in znanstvenih pobud, ki se odvijajo na ozemlju, tako glede struktur kot tudi glede storitev in uslug, še posebno kar zadeva specifične didaktične, izobraževalne, znanstvene in kulturne dejavnosti, ki sodijo med v statut zapisane pristojnosti.

Pri podpori univerzitetnim in znanstveno-kulturnim dejavnosti, polaga Konzorcij visoko pozornost na specifične kulturno-zgodovinske značilnosti “Goriške”, t.j. ozemlja, ki ima ključno vlogo pri razvoju mirovnih in plodnih odnosov z Balkanom in vzhodnim Sredozemljem.

Dandanes je Konzorcij spremenjena oblika Konzorcija, ki je bil ustanovljen v skladu s 25. členom zakona št. 142/1990. Le-ta pa je v skladu s 60. členom zakona št. 142 z dne 8. junija 1990 uvedel nekatere spremembe glede na še prej ustanovljen Konzorcij, točneje Konzorcij, ki je bil ustanovljen na osnovi Odloka Prefekta Goriške Pokrajine št. prot. 6122/I z dne 29. julija 1987 in katerega ime se je prvotno glasilo

"Konzorcij za promocijo in razvoj univerzitetnih študijev, posebnih šol in raziskovanja v goriški pokrajini".

immagine sede


 

Upravni odbor

Predsednik:

dr. Rodolfo Ziberna

presidente@consunigo.it

Podpredsednik: dr. Marco Grusovin
Člani upravnega odbora: dr. Antonella Gallarotti
  dr. Raffaella Fratepietro
  inž. Paolo Luigi Maschio
Finančni revizor: dr. Bruno Gomiscech
Predstavnik Univerze v Trstu: prof. PierGiorgio Gabassi
Predstavnik Univerze v Vidmu: prof. Mauro Pascolini

Administrativno upravljanje

Prevni svetovalec odv. Paolo Lazzeri

Odgovorna sodelavka za računovodstvo:

rač. Luciana Perco

 

Odgovorna sodelavka za tajništvo in pomoč upravnemu odboru:

 

ga. Cristina Ponzalli

info@consunigo.it 

cristina.ponzalli@consunigo.it

Odgovorna sodelavka okenca za slovenščino in GoUnicardGo

dr. Carmen Ferrara

carmen.ferrara@consunigo.it

 

 

 

 

 

 


 

Legalni sedež C.so Italia, 55 - 34170 GORIZIA
Administrativni sedež: via Morelli, 39 - 34170 GORIZIA - tel./fax 0481 536272
info@consunigo.it
e-pošta: consunigo@pec.it

© MULTIWAYS